Znajdź artykuł

Nowe regulacje prawne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą (część pierwsza)

W Sejmie trwają obecnie daleko zaawansowane prace nad uchwaleniem ustawy o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw, mającej na celu implementację zasad unijnych w zakresie obrotu towarowego. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i obowiązywać jedynie w okresie przedakcesyjnym. Po przystąpieniu do UE, zaczną obowiązywać wspólnotowe regulacje prawne, a kompetencje w zakresie ustanawiania instrumentów administrowania obrotem towarami z krajami trzecimi, przejmą właściwe instytucje UE. Celem tej ustawy jest przygotowanie zarówno administracji jak i przedsiębiorców do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej jaka pojawi się po akcesji. [...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość