Nowe regulacje prawne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą (część druga) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe regulacje prawne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą (część druga)

... Przypadek kontyngentu jest wyjątkowy ponieważ poza kontyngentem, a zatem bez pozwolenia, import lub eksport towarów jest niemożliwy. Zatem w tym przypadku pozwolenie będzie pełniło obie te funkcje razem. Z podobną sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku kontyngentów taryfowych, których rozdysponowanie dokonuje się w oparciu o system pozwoleń (a zatem nie w sytuacji określenia rozdziału zgodnie z kolejnością dokonania zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu), w sytuacji gdy dany towar byłby objęty równocześnie automatyczną rejestracją i uzależniony (import) w ramach tego instrumentu, od uzyskania pozwolenia. Wówczas bowiem wyłącza się stosowanie automatycznej rejestracji (np. tegoroczna automatyczna rejestracja obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych). ... [...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość