Nowe regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego

W dniu 19 marca 2001r. weszła w życie, długo oczekiwana i bardzo ważna, nowela Kodeksu celnego. Jest to już kolejna zmiana przepisów ustawy, zmiana, która nie tylko ma za zadanie dalsze dostosowanie polskich przepisów celnych do regulacji unijnych, ale także wprowadzenie rozwiązań prawnych proponowanych przez środowiska gospodarcze. Wśród zmian wprowadzonych przepisami powyższej noweli, są regulacje dotyczące zasad stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego. W ślad za tymi zmianami konieczne stało się wprowadzenie stosownych regulacji w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 1999r. (Dz. U. Nr 92, poz.1053) w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego ... 6 stron - 19307 znaki [...]

Kup aby przeczytać całość