Nowe przepisy regulujące obrót towarowy z zagranicą w 2000 roku – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe przepisy regulujące obrót towarowy z zagranicą w 2000 roku

Na początku roku wchodzą w życie przepisy regulujące obrót towarami z zagranicą. Mimo że z roku na rok jest ich coraz mniej, jednak w niektórych dziedzinach obrotu nadal funkcjonują. Ustanawiane są na podstawie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym na podstawie ustawy o działalności gospodarczej. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość