Nowe prawo dewizowe – liberalizacja obrotu dewizowego. Cele i założenia nowej ustawy dewizowej. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe prawo dewizowe – liberalizacja obrotu dewizowego. Cele i założenia nowej ustawy dewizowej.

Podstawowym celem ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku - Prawo dewizowe (Dz.U. nr 160, poz. 1063), jest wprowadzenie regulacji obrotu dewizowego w pełni dostosowanej do nowoczesnej gospodarki rynkowej oraz zmian, które nastąpiły w ostatnich latach na rynkach finansowych i w międzynarodowym systemie walutowym. Niezwykle istotnym zadaniem nowych uregulowań było także dostosowanie polskich przepisów w zakresie obrotu dewizowego do standardów obowiązujących w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której Polska jest od niedawna pełnoprawnym członkiem, a także zapewnienie zgodności polskiego prawa z dyrektywami Unii Europejskiej, w związku z planami integracyjnymi naszego kraju. Co prawda, pierwotnego założenia osiągnięcia pełnej wymienialności złotego w 2000 roku (co pozwoliłoby na spełnienie ostrych norm Unii Europejskiej) nie udało się do końca zrealizować. Niemniej jednak nowe prawo dewizowe oznacza zwiększenie wymienialności złotego i prawie pełne zrównanie jego statusu ze statusem walut zagranicznych. [...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość