Znajdź artykuł

Nowe prawo celne

W Świnujściu i Szczecinie gościła 5 maja br. specjalna pokomisja sejmowa d.s. Prawa Celnego, pod przewodnictwem Andrzeja Malinowskiego. Wraz z komisją przybył wiceminister Maciej Leśny z Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.[...]
6/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość