Nowe prawo celne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe prawo celne

Prace w Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej powołanej do rozpatrzenia projektów ustaw regulujących obrót towarowy z zagranicą w zasadzie dobiegają końca. Coraz bliższy jest zatem moment uchwalenia nowego Prawa celnego, oraz wejścia w życie zarówno samej ustawy, jak i całego pakietu aktów wykonawczych. Przypomnieć należy, iż Podkomisja Nadzwyczajna została powołana do rozpatrzenia nie tylko projektu ustawy Prawo celne, ale również tzw. ustaw administracyjnych regulujących wymianę handlową. Są to projekty ustaw: o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami; o środkach i postępowaniach ochronnych stosowanych wobec towarów przywożonych z zagranicy, oraz poselski projekt ustawy o kontyngentowaniu.[...]
7/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość