Znajdź artykuł

Nowe pomysły na Służbę Celną

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad reorganizacją systemu poboru podatków. Prowadzone są pod hasłem konieczności „usprawnienia funkcjonowania aparatu finansowego państwa”. Wstępne koncepcje mają polegać na utworzeniu nowych urzędów, które będą zajmować się poborem akcyzy oraz nadzorem w dziedzinie gier hazardowych. Tam też ma być skoncentrowana szczególna kontrola skarbowa dotycząca podatku akcyzowego. Niezależnie od tego, zakłada się ponadto odebranie Służbie Celnej niektórych uprawnień. Poniżej przedstawiamy materiał przygotowany przez Pawła Jareniowskiego, członka Rady Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej. Prezentujący stanowisko Służby Celnej odnoszące się do tych kontrowersyjnych projektów. Redakcja Do naszego środowiska docierają od pewnego czasu bardzo niepokojące informacje i sygnały mogące świadczyć o zamiarze przeprowadzenia „reformy” Służby Celnej, w wyniku której może dojść do faktycznego demontażu tej służby. I. Rządowy projekt ustawy o utworzeniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego (nad którym trwają obecnie prace w Sejmie) przewiduje w art. 170 odebranie SC uprawnień w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego. Wprowadzenie w życie tych zmian praktycznie uniemożliwi skuteczną realizację podstawowych zadań SC z zakresu kontroli celnej, powtórnej kontroli celnej, kontroli podatku akcyzowego, zwalczania i zapobiegania przestępczości i przestępczości skarbowej, w szczególności jej zorganizowanych form i zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli. Bezsilna SC straci podstawowe atrybuty skutecznej służby. Można sobie wręcz wyobrazić, że zacznie dochodzić do fali aktów przemocy i zastraszania bezbronnych celników chcących skrupulatnie i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, gdyż w sytuacji zagrożenia byliby oni skazani na stosowanie perswazji wobec zagrażających im osób ewentualnie cierpliwe oczekiwanie na pomoc kolegów ze Straży Granicznej lub wezwanej Policji. W konsekwencji nastąpiłoby nieuzasadnione narażanie funkcjonariuszy celnych na utratę zdrowia lub życia. [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość