Nowe okoliczności podstawą wznowienia postępowania – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe okoliczności podstawą wznowienia postępowania

Dyrektor Urzędu Celnego w C.M. dopuścił do obrotu na polskim obszarze celnym samochód osobowy. Określił cło od sprowadzonego samochodu stosownie do wartości transakcyjnej wynikającej z załączonej faktury i stwierdził, że samochód jest zwolniony od cła. W decyzji wskazano, jako stronę postępowania B.A. z tym, że do odprawy samochód zgłosił K.R.[...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość