Nowe karty opłaty drogowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe karty opłaty drogowej

3 strony – 8691 znaki W Dz. U. Nr 151, pod poz. 1089 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 21 października br., a więc jest nieco czasu na to, by zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie wypełniania przez przewoźników drogowych obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z dróg krajowych w transporcie drogowym. [...]
10/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość