Nowe europejskie prawo celne – część II z roku 2016 (ostatnia) . – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe europejskie prawo celne – część II z roku 2016 (ostatnia) .

The new European customs law – part II (last)

CZĘŚĆ  II VII. Procedury celne
  • procedura dopuszczenia do swobodnego obrotu
  • procedury specjalne
  • tranzyt
  • składowanie
  • szczególne przeznaczenie
  • przetwarzanie
aa.) uszlachetnianie czynne bb.) uszlachetnianie bierne cc.) przepisy dotyczące towarów ekwiwalentnych
  • wywóz
VIII. Upoważniony przedsiębiorca (AEO)
  • warunki udzielenia pozwolenia
  • korzyści
 
  1. Podsumowanie i perspektywy
[...]

Kup aby przeczytać całość