Znajdź artykuł

Nowe deklaracje składane elektronicznie

Nowe deklaracje składane elektronicznie Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przedstawiło projekt zmian do rozporządzenia określającego rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z wprowadzeniem w ramach systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych (System ZEFIR)[...]
10/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość