Znajdź artykuł

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych . Została ona uchwalona w celu implementacji nowej dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych i zastąpi ustawę obecnie obowiązującą w tym zakresie . [...]
5/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość