Znajdź artykuł

Nowa pozycja książkowa Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym

New book: Customs representation in international trade

Obecnie ukazała się książka autorstwa Ewa Gwardzińskiej[1] pt. „ Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym”. Pozycja ta jest drugą[2] publikacją dr Ewy Gwardzińskiej na naszym rynku wydawniczym, która  poddaje analizie przedstawicielstwo celne. Problematyka ta należy do tematów bardzo rzadko podejmowanych w literaturze zarówno polskiej, jak i zagranicznej. A jest ona niezwykle ważna dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy. Książka podzielona jest na pięć rozdziałów i standardowo zawiera oprócz rozbudowanego i rozdrobnionego tematycznie  spisu treści – wykaż użytych skrótów, spis tabel, obszerną bibliografię, wstępem i zakończeniem. [1]Dr Ewa GWARDZIŃSKA – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw . Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, agent celny, członek Rady Konsultacyjnej Służby Celnej w latach 2015-2016. [2]Dr Ewa Gwardzińska -  „Agencje celne w międzynarodowym obrocie towarowym” Wydawnictwo BW, Szczecin, 2001 rok. [...]
6/2018 str. 225

Kup aby przeczytać całość