Noty wyjaśniające do protokołu nr 4 Układu Europejskiego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Noty wyjaśniające do protokołu nr 4 Układu Europejskiego

Obok harmonogramu obniżek stawek celnych jedną z najistotniejszych części umów o strefach wolnego handlu są protokoły dotyczące definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej. Protokoły te zawierają obszerne i skomplikowane regulacje dotyczące tzw. reguł pochodzenia towarów (tj. reguł według których określa się kraj pochodzenia towaru) oraz zasad dokumentowania tego pochodzenia. Pomimo tego, że przepisy te są bardzo rozbudowane, istnieją problemy z ich jednoznaczną interpretacją. Dlatego też eksperci z Unii Europejskiej oraz z krajów stowarzyszony z UE opracowali tzw. noty wyjaśniające. Noty te dotyczą formalnie tylko Protokołu nr 4 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia ... [...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość