Normy ilościowe na paliwo przywożone do Polski – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Normy ilościowe na paliwo przywożone do Polski

W dniu 15 czerwca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów zmieniająca rozporządzenie z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cla, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cla na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową (Dz. U. Nr 44, poz. 905).[...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość