Normalne ryzyko zawodowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Normalne ryzyko zawodowe

kierowcy przewożącego towary niewspólnotowe. Stosowanie zasady słuszności. Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Finansowego w Monachium z dnia 25. października 2011 r., VII R 60/10 .[...]
2/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość