Nieuzasadnione żądania organów celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nieuzasadnione żądania organów celnych

Dyrektor Urzędu Celnego w K. w oparciu o art. 104 k.p.a i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (tekst jednol. Dz. U. z 1994 r nr 71, poz. 312) pozostawił bez rozpatrzenia wniosek M.R. o dokonanie odprawy celnej czasowej w wywozie samochodów osobowych z zagranicy. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podano, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 marca 1992 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem masowego przywozu za granicę (Dz. U. nr 25, poz. 111), odprawa czasowa wymaga spełnienia następujących warunków:[...]
8/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość