Znajdź artykuł

Niepewność wymagająca wczesnego planowania – Wpływ na łańcuch dostaw

Uncertainty requiring early planning – Impact on the supply chain . 414 Government Legislation Center

Decyzja Zjednoczonego Królestwa (UK) podjęta w czerwcu 2016 r. o opuszczeniu Unii Europejskiej (UE) może mieć daleko idące skutki gospodarcze i polityczne. Dla wielu polskich firm może oznaczać fundamentalną zmianę warunków prowadzenia biznesu. Wyzwania związane z nadchodzącymi zmianami dotyczą między innymi potencjalnych nowych obowiązków celnych i związanych z tym zaburzeń oraz opóźnień w łańcuchu dostaw.[...]
11/2018 str. 414

Kup aby przeczytać całość