Znajdź artykuł

Nielegalny pobyt

Połowa kontroli dokonywanych pod względem nielegalnego pobytu i nielegalnej pracy wykonywanej przez cudzoziemców dokonywane przez funkcjonariuszy Referatu Kontroli Pobytu i Wykonywania Pracy Izby Celnej okazuje się „strzałem w dziesiątkę”. [...]
6/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość