Znajdź artykuł

Nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi i narkotykami w Republice CzeskiejCz. II

CD IV 2012r. mgr Aleš Hruby z Wydziału 31 Generalnej Dyrekcji Celnej. Autor artykułu prowadzi rozważania na temat historycznych uwarunkowań popularności napojów alkoholowych w społeczeństwie czeskim. –Czy jest ktoś, kto mógłby się ze mną nie zgodzić, że alkohol piło się, pije się i będzie się go piło – twierdzi A.Hruby. Badania socjologiczne wprawdzie dowodzą, że ludzie zmieniali swoje upodobania i od alkoholu wysokogatunkowego przeszli na alkohole słabsze, jednakże nadal rośnie spożycie alkoholi – jak to określają Czesi – twardych. W świecie ekonomicznych problemów, ludzie uciekając od codziennej trudnej rzeczywistości, topią w alkoholu swoje, niespełnione marzenia, czy też niemożliwe do realizacji ambicje. Alkohol i jego oferta handlowa, produkcja, dystrybucja i sprzedaż jest w RCz specjalnością z wielowiekową tradycją, mającą szczególną specyfikę. Alkohol i jego wytwarzanie, bezpośrednio związane z dystrybucją to wzorcowy produkt „szarej ekonomiki” na obszarze Republiki Czeskiej - twierdzi A.Hruby, podając następnie dowody na taką diagnozę.[...]
3/2014 str. 113

Kup aby przeczytać całość