Znajdź artykuł

Nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi i narkotykami w Republice Czeskiej Cz. V

Illicit trade in excise goods and drugs in the Czech Republic – Part V

Rząd RCz przygotowuje kolejne obostrzenia przepisów dotyczących handlu wyrobami alkoholowymi. Jedną z zasadniczych zmian ma być wprowadzenie kaucji w kwocie 5mln KCS , które mieliby wpłacać wszyscy producenci i dystrybutorzy, którzy umieszczają znaki akcyzy na wyrobach alkoholowych. Resort ministra Miroslava Kalouska uważa kaucję za jedno z najbardziej skutecznych rozwiązań, które miałoby ograniczyć do minimum czarny rynek alkoholowy. Kaucja ma być wprowadzona poprzez nowelę ustawy o obowiązku oznaczania wyrobów alkoholowych znakami akcyzy, którego projektem zajmuje się aktualnie Rada Legislacyjna Rządu RCz. Blisko 300 litrów spirytusu i wyrobów alkoholowych, 64tys. litrów olejów mineralnych, 14tys. sztuk papierosów i ponad 30tys. sztuk tabletek leków, zawierających pseudoefedrynę, służącą do produkcji metamfetaminy, zajęli w roku 2012 celnicy z grup mobilnego dozoru na wschodzie RCz. Sprawcy czynów karalnych zostali ukarani karami grzywny na łączną kwotę blisko 785tys KCS.[...]
6/2014 str. 233

Kup aby przeczytać całość