Niejednakowe „Niewielkie ilości” – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Niejednakowe „Niewielkie ilości”

Dyrektor Urzędu celnego w R. objął procedurą dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym, według dokumentu SAD, materiały reklamowe w postaci zadrukowanych i niezadrukowanych samoprzylepnych naklejek na szyby wystawowe o wadze 177 kg. Towar zgłoszony był do tej procedury przez spółkę akcyjną, która złożyła wniosek o zwolnienie go od cła. Funkcjonariusz celny odmówił zwolnienia od cła, a w dokumencie SAD określono kwotę długu celnego.[...]
12/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość