Znajdź artykuł

Niedopełnienie obowiązku celnego

Wzmożona w ostatnich latach działalność przestępcza w sferze obrotu towarowego z zagranicą powoduje zainteresowanie problematyką obowiązku celnego. Ustawa - Prawo celne z dn. 28 grudnia 1989 r. (Dz.U. nr 75, poz. 445; z późn. zm.; tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. nr 71, poz. 312) definiuje (art. 2 pkt 3) obrót towarowy z zagranicą jako przywóz towarów z zagranicy, wywóz towarów za granicę oraz przewóz towarów przez polski obszar celny (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), niezależnie od sposobu ich przemieszczania przez granicę celną. [...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość