(Nie)bezpieczne podatki czyli rzecz o konferencji podatkowej. Materiał pokonferencyjny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

(Nie)bezpieczne podatki czyli rzecz o konferencji podatkowej. Materiał pokonferencyjny

(Un) secure taxes, or the subject of a tax conference. Post-conference material

MATERIAŁ  POKONFERENCYJNY W dniu 12 stycznia 2022 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „(Nie)bezpieczne podatki” zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W pierwszym wystąpieniu „Podatki – dlaczego niebezpieczne?” prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) zwrócił uwagę na niewłaściwą terminologię opisującą zmiany w systemie podatkowym w ostatnich latach. W ocenie prelegenta pojęcie „uszczelnienie systemu podatkowego” powinno zostać zastąpione zwrotem „podniesienie efektywności systemu podatkowego. Prelegent zasygnalizował, iż choć znane są narzędzia mające na celu poprawę sytuacji w sferze podatkowej to jednak brak jest danych o kosztach dla gospodarki związanych z wprowadzeniem tych instrumentów.[...]
1/2022 str. 3-01-2022

Kup aby przeczytać całość