Nie zawsze opłata manipulacyjna – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nie zawsze opłata manipulacyjna

Importer, który zadeklarował inną ilość towaru w poszczególnych kartonach danej partii niż faktycznie przywiózł, ale owe nadwyżki i niedobory się kompensowały, nie powinien być obciążony opłatą manipulacyjną dodatkową. Skarb Państwa przecież na tym nie stracił, stwierdził NSA w wyroku z 3 czerwca.        [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość