Nie ustalono, kiedy został sprowadzony – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nie ustalono, kiedy został sprowadzony

Art. 58 § 2 Kodeksu celnego nie stanowi podstawy prawnej do obciążenia kosztami przepadku towaru osoby, co do której wydano decyzję o przepadku towaru na podstawie art.? § 1 tego kodeksu Prezes Głównego Urzędu Ceł, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 210 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej i art. 38 i 58 § 1 Kodeksu celnego, po rozpatrzeniu odwołania Janusza M. od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość