Nie udzieliły wyjaśnień i działały na szkodę obywatela – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nie udzieliły wyjaśnień i działały na szkodę obywatela

Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w M. w sprawie wymiaru cła. Uzasadniając swe stanowisko, Prezes GUC wskazał, że przywieziony przez skarżącego sprzęt elektroniczny i płyty kompaktowe nie są rzeczami osobistego użytku potrzebnymi podróżnemu, a wobec tego nie są zwolnione od cła.[...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość