Nie stanowi zagrożenia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nie stanowi zagrożenia

Ewa M. w 1994 roku sprowadziła z Niemiec uszkodzony samochód osobowy - rok produkcji 1991. Pojazd dostarczono do Urzędu Celnego w K. Dyrektor Urzędu Celnego w K., na podstawie art. 6, ust. 1 ustawy - Prawo celne ( tekst jednolity z 1994 r. Dz. U. Nr 71, poz. 312) w związku z art. 53a, ust. 2 ustawy z dnia 31.01. 1980 r. O ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity z 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 196), nakazał zwrot przedmiotowego samochodu za granicę. Ewa M. od tej decyzji odwołała się, podając, że nie ustosunkowano się do wcześniej złożonego przez nią pisma, także do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.[...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość