Nie sprawdzono stanu faktycznego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nie sprawdzono stanu faktycznego

Dyrektor Urzędu Celnego w M. dopuścił do obrotu na polskim obszarze celnym sprowadzone z Niemiec przez spółkę z o.o. chemikalia i wymierzył cło. Od tej decyzji spółka odwołała się do Prezesa Głównego Urzędu ceł wnosząc o zmianę zaskarżonej decyzji. Podała, że sprowadzone z niemieckiej firmy chemikalia dla Instytutu Farmaceutycznego, przeznaczone są wyłącznie do celów naukowo badawczych i tym samym podlegają zwolnieniu od cła.[...]
6/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość