Nie dostarczył towaru do urzędu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nie dostarczył towaru do urzędu

Decyzją z dnia 26.03.1997 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł, po rozpatrzeniu odwołania spółki cywilnej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w K. wymierzającego należności celne w związku z niedostarczeniem towaru do odprawy celnej.[...]
11/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość