Nie dostarczył do urzędu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nie dostarczył do urzędu

Użyty w art. 97 § 2 Kodeksu celnego zwrot „nie dłużej niż 14 dni” ma charakter maksymalny i nie ulega przedłużeniu w wypadku gdy przed jego upływem towary i odpowiednie dokumenty nie zostaną przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia zgodnie z wymogami tej procedury określonymi w art. 98 Kodeksu celnego.[...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość