Znajdź artykuł

Nie chodzi o solidarność, ale o błąd w deklaracji

Importerzy, którzy sprowadzili do Polski części do samochodu osobowego, zarejestrowanego następnie na jednego z nich, są zobowiazani do zapłaty cła tak jak od gotowego wyrobu także wówczas, gdy w stosunku do nich wydana została przez organ celny jedna, wspólna decyzja. Ich odpowiedzialność nie wynika z solidarności, ale z faktu złożenia przy imporcie niezgodnej z prawem deklaracji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 2000 r. [...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość