Znajdź artykuł

Nie był uprawniony

Spółka "K", działając w imieniu spółki "M", wystąpiła do Prezesa GUC o ustalenie wiążącej informacji taryfowej dotyczącej „wieloskładnikowego preparatu do produkcji kiełbas” według kodu taryfy celnej. Prezes GUC, decyzją wydaną na podstawie art.5 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny, ustalił wiążącą klasyfikację wspomnianego towaru według nomenklatury towarowej taryfy celnej – kod PCN 2103 90 90 00. [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość