Znajdź artykuł

Naruszenie prawa do znaku towarowego w wyniku tranzytu zewnętrznego przez terytorium Państwa, na którym znak ten jest chroniony

3 strony – 10 777 znaki Postępowanie wyjściowe dotyczyło wykładni art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej jako „dyrektywa 89/104) oraz art. 28 i art. 30 WE. Spór toczył się pomiędzy spółką Diesel SpA (dalej jako „Diesel”) oraz spółką Montex Holdings Ltd (dalej jako „Montex”), a dotyczył żądania przez Diesel zakazania tranzytu przez terytorium Niemiec towarów należących do Montex, na których to towarach widnieje oznaczenie identyczne z zarejestrowanym znakiem towarowym, do którego uprawnionym na terenie Niemiec jest Diesel. Montex wytwarza spodnie dżinsowe, eksportując poszczególne elementy, w tym oznaczenia odróżniające do Polski przy pomocy procedury zamknięcia celnego. Na terytorium Polski elementy ... [...]
3/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość