Naruszenie operacji tranzytowej w ramach WPT – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Naruszenie operacji tranzytowej w ramach WPT

... Opisywane zdarzenie miało miejsce kilka miesięcy temu, kiedy procedurą tą w ramach systemu Wspólnej Procedury Tranzytowej została objęta przesyłka produktów mlecznych, zakupiona na rachunek własny przez firmę B. i dostarczana transportem samochodowym z Holandii do odbiorcy C. w Polsce. Gestia transportowa była po stronie importera (formuła EXW wg INCOTERMS 2000), dobór poddostawcy usługi transportowej przekazany został jednakże kupującemu C. (odbiorcy towaru). Nota tranzytowa T2 wskazywała jako urząd celny przeznaczenia Oddział Celny w S., niemniej jednak osoba przewożąca towar - firma D. - dostarczyła go bezpośrednio do odbiorcy finalnego. Spółka B. otrzymała kilka tygodni później informację o ...[...]
10/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość