Nareszcie polskie wydanie Kodeksu celnego Unii Europejskiej ! – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nareszcie polskie wydanie Kodeksu celnego Unii Europejskiej !

Uwagi do wydanego przez ELITA-LEX pierwszego tomu "Kodeksu Celnego Unii Europejskiej z Postanowieniami Wykonawczymi, załącznikami oraz uzupełniającymi przepisami państw członkowskich". [...]
9/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość