Naprawa prawa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Naprawa prawa

Pismem z dnia 28.01.2002 r. (DST-IV-020-17/2002/163/AZ) Główny Urząd Ceł przypomniał dyrektorom urzędów celnych jak należy obliczać podatek VAT przy przywozie towarów z zagranicy, poddanych tam naprawie bezpłatnej w ramach umowy gwarancyjnej. Przypomniał, chociaż jeżeli już, to zasada ta powinna być chyba stosowana od 1998 r. – od wejścia w życie Kodeksu celnego. Była jednak stosowana inaczej, czyli przypomnienie jest zmianą, co najmniej praktyki.[...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość