Znajdź artykuł

Najpierw szybka odprawa, potem dokładne sprawdzanie importera

Co do zasady, decyzje administracyjne nie powinny być wzruszane, gdyż burzy to zasadę pewności obrotu gospodarczego. Te twarde reguły nie dotyczą jednak rozstrzygnięć w postępowaniu celnym. Muszą być one bowiem wydawane szybko, żeby TIR-y nie blokowały granicy. Często skutkuje to koniecznością ponownego sprawdzenia towaru po pewnym czasie, wznowienia postępowania i uzasadnia wydanie nowej decyzji. Taki jest sens wyroku Sądu Najwyższego. [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość