Nadzór nad prekursorami będącymi przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nadzór nad prekursorami będącymi przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą

Na łamach prasy codziennej ukazał się jakiś czas temu artykuł anonsujący prowadzone prace nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 2), mające za zadanie inkorporowanie treści Dyrektywy UE 92/109/EWG z 14 grudnia 1992 roku do wewnętrznego systemu prawnego. Nowela obowiązujących aktów prawnych dotyczyć ma przede wszystkim prekursorów, tj. preparatów naturalnych lub syntetycznych, które mogą być użyte do produkcji środków odurzających lub psychotropowych. Rozmiar użyteczności danej substancji chemicznej w potencjalnym procesie wytwórczym decyduje o skali ograniczeń obrotu tą substancją, zaś w efekcie o podziale prekursorów na trzy grupy klasyfikacyjne ( I - R, IIA - R, IIB - R ), tworzące wykaz stanowiący Załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75/97, poz. 468 z ostatnimi zmianami określonymi Ustawą z dnia 26 października 2000 r. opublikowanymi w Dz.U. Nr 103/00, poz. 1097). Szczegółowe wymogi i tryb postępowania dotyczące najbardziej „przydatnych” prekursorów z grupy I-R znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 3 sierpnia 2000 roku ( Dz. U. Nr 77, poz. 885 ).[...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość