Nadzór nad administracją celną – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nadzór nad administracją celną

Na początku 1997 r. weszły w życie ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej. Konsekwencją przeprowadzonej reformy są zmiany w systemie sprawowania nadzoru nad działalnością administracji celnej oraz w sferze kompetencji do kształtowania polityki celnej. Uprzednio, na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne - określone uprawnienia do ingerowania administracji celnej posiadały dwa naczelne organy administracji państwowej, a mianowicie Rada Ministrów oraz Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.[...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość