Znajdź artykuł

Nadal czekamy na komputery

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła “Informację o wynikach kontroli wprowadzania przez Główny Urząd Ceł systemów informatycznych dla administracji celnej”. Na zwołanej na początku kwietnia konferencji prasowej, wiceprezes NIK, Jacek Uczkiewicz oświadczył: “Projekty prowadzone były niefachowo, żaden się nie powiódł.” [...]
5/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość