Naczelne zasady postępowania w sprawach celnych (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Naczelne zasady postępowania w sprawach celnych (część pierwsza)

Postępowanie w sprawach celnych toczy się w oparciu o ogólne zasady, które decydują o jego modelu, strukturze i dynamice. Niektóre z nich wyrażają dyrektywy uregulowania najbardziej istotnych, węzłowych kwestii proceduralnych. Są to zasady naczelne zwane również zasadami ogólnymi lub podstawowymi. [...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość