Nałożenie sankcji za podanie błędnych informacji w deklaracji wywozowej pomimo nie przedstawienia wniosku o refundację – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nałożenie sankcji za podanie błędnych informacji w deklaracji wywozowej pomimo nie przedstawienia wniosku o refundację

W dniu 29 lipca 1996 r. Käserei Champignon Hofmeister GmbH (dalej: Käserei) złożyła, stosownie do przepisów art. 3 rozporządzenia nr 3665/87, wniosek wywozowy dotyczący - obejmującej między innymi ser topiony - wysyłki serów, wchodzącej w zakres różnych kodów nomenklatury stosowanej do refundacji w ramach wspólnej organizacji rynku.W dniu 12 sierpnia 1996 r. Käserei złożyła w Głównym Urzędzie Celnym Hauptzollamt-Jonas (dalej: Hauptzollamt) wniosek o wcześniejszą wypłatę refundacji wywozowej dla tej wysyłki. Spółka ta wyraźnie wyłączyła jednak ser topiony ze swego wniosku. Rubryki 4 i 5 formularza dotyczące sera topionego zostały ...[...]

Kup aby przeczytać całość