Na cele statutowe – bez cła – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Na cele statutowe – bez cła

Europejska Fundacja "Godne Życie" w L. wniosła skargę na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł o wymiarze cła od sprowadzonego z zagranicy samochodu "Fiat Ducato". W dokumencie odprawy celnej SAD zawarto stwierdzenie, że samochód był przedmiotem darowizny dokonanej na rzecz Fundacji przez osobę zamieszkałą na terenie Niemiec. Fundacja podniosła zarzut, że skoro organ celny uznał, że nie jest możliwe zwolnienie od cła na podstawie art. 14 ust. 1, pkt 14 Prawa celnego, Prawa celnego, w myśl którego wolne od cła są rzeczy stanowiące pomoc humanitarną otrzymywane przez jednostki organizacyjne statutowo powołane do realizacji takiej pomocy, to powinien zbadać sprawę, czy zachodzi podstawa do zwolnienia od cła wymieniona w pkt 15 tego przepisu. Zgodnie z tym ostatnim przepisem wolne od cła są rzeczy otrzymywane przez fundacje przeznaczone do działalności statutowej nie stanowiącej działalności gospodarczej.[...]
7/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość