Znajdź artykuł

„Na Białej Liście” powinny w przyszłości znaleźć się wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu z zagranicą

Państwowa Służba Celna Ukrainy zorganizowała „okrągły stół” poświęcony publicznej prezentacji systemu ułatwień w zakresie stosowania procedur celnych wobec godnych zaufania przedsiębiorców. Otwierając posiedzenie, szef Państwowej Służby Celnej Ukrainy Anatolij Makarenko stwierdził, iż na „Białej Liście” powinny w przyszłości znaleźć się wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu z zagranicą. Są tym zainteresowani zarówno celnicy i inne organy kontroli, jak i sami przedsiębiorcy. [...]
12/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość