Znajdź artykuł

Muzeum

Muzeum celnictwa w Hamburgu to jedno z branżowych muzeów wchodzących w skład międzynarodowych sieci muzeów celniczych. Jak wiele muzeów branżowych, w tym także służb mundurowych, to muzeum przedstawia historię celnictwa przede wszystkim w Niemczech ale punktem wyjścia do prezentacji zawodu celnika są elementy związane z ewangeliami, przede wszystkim z ewangelią Św. Mateusza, to jest byłego celnika, który stał się pierwszym ewangelistą, jedynym zresztą żyjącym w czasach Chrystusa i którego dzieło stało się podstawą do tworzenia pozostałych ewangelii zwłaszcza Św. Marka i Św. Jana. [...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość