Morska granica celna – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Morska granica celna

Zaopatrzenie tych sklepów zrealizowane za granicą, nie znoszone na ląd w portach polskich wolne byłoby od należności celnych i podatkowych. Oczywiście znoszenie towarów, nabytych za granicą na zaopatrzenie sklepów, na ląd kraju, co wiąże się z przekroczeniem umownej linii burty statku, podpadałoby pod przepisy dotyczące wywozu. Relacja wywozowa podlegałaby zwolnieniom od należności celnych i podatkowych na podstawie innych stosownych przepisów.[...]
4/1996 str.

Kup aby przeczytać całość