Znajdź artykuł

Moment wykonania usługi przy odsprzedaży usług transportowych

Wielu podatników boryka się z problemem właściwego rozpoznania obowiązku podatkowego w wypadku refakturowania kosztów transportu powiększonych o kwotę marży. Niewątpliwie w tej sytuacji mamy do czynienia z odsprzedażą usług transportowych, co powoduje konieczność opodatkowania tej transakcji podatkiem od towarów i usług. Jak zatem w świetle regulacji ustawy o podatku od towarów i usług w omawianym przypadku powinien zostać rozpoznany moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT? [...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość