Znajdź artykuł

Modernizacja procedur celnych

4 strony – 13756 znaki Wymagania stawiane nowoczesnym procedurom celnym Procedury celne1 mają funkcję pomocniczą. W szczególności wspierają one: • pobór lub zwolnienie z ceł (z reguły także podatku VAT i szczególnych podatków akcyzowych), które obowiązują w odniesieniu do towarów importowanych lub eksportowanych, • stosowanie środków handlowych lub WPR a także pozostałych zakazów i ograniczeń w przywozie lub wywozie, • kontrole celne w interesie bezpieczeństwa obywateli, producentów i konsumentów we Wspólnocie i u naszych partnerów handlowych • międzynarodową wymianę handlową i otwarcie rynków, o ile rodzimy przemysł lub rolnictwo nie potrzebują wyjątkowo ochrony przed towarami tańszymi lub wyprodukowanymi w nieuczciwych warunkach. [...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość